Metodologie evaluare_MPSO

Exemple de probe de puf

Conținutul

  exemple de probe de puf

  Dan Potolea prof. Ioan Neacșu prof. More Autori: prof.

  medicamente pentru tratarea viermilor umani wart virus on foot

  Sistemul de evaluare în contextul reformei şcolare; interacţiunea cu celelalte componente ale sistemului de învăţământ Schimbări ale paradigmei evaluării; tendinţe în modernizarea evaluării şcolare Cultura evaluativă şi competenţele de evaluare ale cadrelor didactice Preliminarii exemple de probe de puf calitatea evaluării educationale Funcţiile evaluării.

  Tendinţe în modernizarea evaluării şcolare Evoluţii reprezentative în aria evaluării şcolare Trecerea de la evaluarea tradiţională la evaluarea modernă Componentele evaluării şcolare Obiectul evaluării Evaluarea centrată pe competenţe Competenţa- un concept polisemantic Reconceperea evaluării din perspectiva competenţelor Centrarea pe competenţe- un model integrator al evaluării Criteriile şi indicatorii în evaluarea educaţională Operaţiile evaluării Strategii de evaluare Tipuri de evaluare Selectia si utilizarea metodelor, tehnicilor si instrumentelor de evaluare Dispozitivul de evaluare: repere conceptuale, criterii de selectie, 3.

  exemple de probe de puf vaccin papillomavirus lequel choisir

  Modele reprezentative de evaluare Sistemul metodelor de evaluare Caractaristici ale metodelor de evaluare Tipologia metodelor de evaluare Metode traditionale de evaluare Evaluarea orală Avantaje si dezavantaje ale evaluării orale Evaluarea prin probe scrise Caracteristici; modalități de realizare Avantaje și dezavantaje ale evaluării scrise Evaluarea prin probe practice Variante ale evaluărilor practice Testul docimologic Calitatile testelor Exemple de probe de puf in elaborarea si aplicarea testului docimologic Metode alternative si complementare de evaluare Argumente pedagogice Tipologia metodelor alternative si complementare de evaluare Observarea sistematică a comportamentului elevului față de activitatea școlara Tipologie, condiții de realizare, etape Avantaje și dezavantaje Proiectarea portofoliului Evaluarea portofoliului elevului Etapele realizării unui proiect Structura unui proiect Evaluarea proiectului Tipuri de proiecte Avantaje și limite ale folosirii proiectului ca metodă de evaluare Evaluarea investigației Autoevaluarea — componentă a metacogniției Modalități de dezvoltare a capacității de autoevaluare a elevilor Tipuri de itemi și tehnici de evaluare Repere conceptuale Itemii papillomavirus humain c quoi Itemul cu alegere multipla Avantaje si dezavantaje ale itemului cu alegere multiplă IAM Cerinte privind redactarea enuntului itemului cu alegere multipla Cerinte privind variantele sau răspunsurile sugerate Corectarea itemului cu alegere multiplă IAM Itemii cu alegere duală IAD Itemii tip pereche ITP Avantaje și dezavantaje ale itemilor obiectivi Itemii semiobiectivi Tipologia itemilor semiobiectivi Itemi cu răspuns scurt întrebarea clasică, exercițiul, chestionarul cu răspunsuri deschise scurte, textul indus Itemi de completare Intrebarea structurata Itemii subiectivi Itemii cu raspuns scurt, putin elaborat Itemii tip rezolvare de problema Avantaje si limite ale itemului subiectiv Instrumente de evaluare Determinari ale instrumentelor de evaluare Tipologia instrumentelor de evaluare Diversitatea instrumentelor de evaluare Instrumente pentru colectarea informatiilor Instrumente pentru ameliorarea invatarii Instrumente de comunicare sociala profesor- elev- familie Matrici de prelucrare a rezultatelor probelor de evaluare Selectia instrumentelor de evaluare Corespondente progresive: intre gradul de complexitate a obiectiivelor si deschiderea instrumentelor de evaluare Paradigme paralele sau corespondente progresive Unitățile de conținut corespondente Grilele și baremele de corectare și notare Aplicarea probelor Prelucrarea probelor Cadrul general Valori şi repere calitative în deontologia evaluării Principii în evaluarea generală şi digitală Principii generale: norme, valori, acţiuni Valori etice în managementul evaluării digitale Valori etice în managementul administrării testelor evaluative Valori etice în operarea cu documente managerial-administrative având conexiuni cu evaluarea Valori etice în relaţiile cu actorii evaluării